Būkite atidūs sukdami į dešinę degant raudonam šviesoforo signalui turinčiam žalią rodyklę

Sukdami į dešinę, degant raudonam šviesoforo signalui turinčiam žalią rodyklę nesustojus prieš galite būti baudžiami:

  • 124 straipsnio II dalį „Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, taip pat vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus nurodytas šio straipsnio pirmojoje dalyje, nevykdymas, stovėjimas ant šaligatvio, kai nėra tai leidžiančių kelio ženklų, stovėjimas ant vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako arba važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku”, kas baudžiama nuo 100Lt iki 300 Lt.
  • 124 straisnio I dalį „Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui arba reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja taisyklės”, kas baudžiama nuo 100Lt iki 200 Lt, arba teisės vairuoti atėmimu nuo 1 iki 6 mėnesių.

Būkite atidūs.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą